Bekkenbodemrevalidatie

De bekkenbodemrevalidatie is een speciale vorm van gymnastiek die ontwikkeld is om de spieren van de bekkenbodem (spieren rond blaas-, schede- en aarsopening) te versterken of te relaxen. Het bewust maken van en het aanleren van technieken om deze spieren op het juiste moment en op de juiste manier op te spannen of te ontspannen, kan heel wat urine- en/of stoelgang-problemen oplossen.

 

Mogelijke indicaties.

  • Urologie (vb. urineverlies)
  • Gynaecologie (vb. blaasverzakking)
  • Gastro - enterologie (vb. constipatie)
  • Sexuele dysfuncties
  • Pijn

 

Behandeling.

Via de doorverwijzende arts en een anamnese wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat uit drie blokken.

  1. Bewustwording van de bekkenbodem.
  2. Training van de bekkenbodem.
  3. Automatiseren van het gebruik van de bekkenbodem in dagelijkse activiteiten.

 

Kinesitherapeutische behandeling.

Manuele controle : bekkenbodemoefeningen onder manuele controle.
   
Elektrostimulatie : dit is een techniek die gebruikt wordt bij onbewuste en/of verzwakte spieren enerzijds en anderzijds bij pijnbehandeling. Hierbij wordt via een vaginale/anale sonde een aangepaste stroom toegepast op de bekkenbodem zodat deze samentrekt. Deze therapie mag niet als pijnlijk ervaren worden. De intensiteit wordt individueel aangepast.

Biofeedbacktraining : dit is een training waarbij de patiënt actief moet oefenen en waarbij hij zichzelf kan controleren via een licht- of geluidsignaal. Deze controle geldt zowel voor opsporing als relaxatie als de snelheid, dekracht en de uithouding van de contractie. Deze training is enkel mogelijk indien de patiënt over voldoende bewustwording en kracht beschikt.

Thuisprogramma : bij de gehele therapie is het noodzakelijk dat de patiënt de aangeleerde oefeningen regelmatig thuis uitvoert.